Contributie

  • 50 euro voor de dinsdagochtendgroep (zonder begeleiding)
  • 115 euro voor de andere volwassenengroepen (met om de week begeleiding).
  • 100 euro voor de tiener- en kindergroepen (met elke week begeleiding en materiaal).

Dit is inclusief thee of koffie in de pauze.

Voordelen

Als lid krijgt u korting bij:

Aanmelden

Bij deze geef ik mij op als lid van de Schilder- en Tekenvereniging Tjeerd Sötemann. De contributie maak ik voor 1 oktober over op rekeningnummer  NL92RABO0154082317 ten name van “de Tjeerd Sotemannschool”.

Alle velden zijn verplicht!

[recaptcha]

Het lidmaatschap van de vereniging wordt telkens stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij dit schriftelijk uiterlijk 31 augstus bij de secretaris wordt opgezegd.