Contributie

  • 50 euro voor de dinsdagochtendgroep (zonder begeleiding)
  • 115 euro voor de andere volwassenengroepen (met om de week begeleiding).
  • 100 euro voor de tiener- en kindergroepen (met elke week begeleiding en materiaal).

Dit is inclusief thee of koffie in de pauze.

Voordelen

Als lid krijgt u korting bij:

Aanmelden

Bij deze geef ik mij op als lid van de Schilder- en Tekenvereniging Tjeerd Sötemann. De contributie maak ik voor 1 oktober over op rekeningnummer  NL92RABO0154082317 ten name van “de Tjeerd Sotemannschool”.

    Alle velden zijn verplicht!


    Het lidmaatschap van de vereniging wordt telkens stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij dit schriftelijk uiterlijk 31 augstus bij de secretaris wordt opgezegd.